MultiCloud gjør det mulig for alle å sette opp sin egen private nettsky, med mulighetene for synkronisering man ser i tilsvarende løsninger som f.eks. DropBox. MultiCloud er i ferd med å etablere seg som en sterk konkurrent i dette markedet. Det unike med MultiCloud er at hvis man allerede benytter Dropbox, kan man få tilgang til denne lagringen gjennom samme system. DropBox kan aksesseres som en mappe i MultiCloud.