- Stabilt og sikkert driftsmiljø
- Data lagres på en trygg og forsvarlig måte
- Synkronisering mellom flere enheter og brukere
- Passordbeskyttet fildeling
- Kan bruke PC, Mac eller mobile enheter
- App-er utviklet for nettbrett eller smarttelefon
- Deling av mapper og filer
- Integreres i Windows Utforsker og Mac Finder
- Data lagres og sikkerhetskopieres i Norge
- Kontinuerlig sikkerhetskopiering av filer
- Dine data sikkerhetskopieres til redundante servere og lagres i vårt datasenter