Online Backup

Dette betyr i praksis at man overfører sine datafiler kryptert via internett til en annen server på en sikker og trygg lokasjon.

ob1Med Online Backup sikrer du deg mot tap av data, og bedriftens /dine verdier er ivaretatt av oss, med mulighet for rask og enkel tilbakeføring når uhellet er ute.

Automatisk backup

Backup skjer helt automatisk, og du har en pålitelig og trygg rutine som ikke avhenger av menneskelige prosedyrer, kvalitet eller tilgjengelighet på teknisk utstyr i din bedrift.

Kryptert backup og dataoverføring

All kommuniksasjon mellom vår server og klientens PC/Server er transportert via en 128-bit SSL (Secure Socket Layer) kanal.